• โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

ลิงค์การจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์

ลิงค์การจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19
เริ่มทดลองการเรียนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

   คลิกเลย--> ระดับชั้นอนุบาล 1
   คลิกเลย--> ระดับชั้นอนุบาล 2
   คลิกเลย--> ระดับชั้นอนุบาล 3 
   คลิกเลย--> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   คลิกเลย--> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   คลิกเลย--> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   คลิกเลย--> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   คลิกเลย--> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   คลิกเลย--> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   คลิกเลย--> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   คลิกเลย--> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   คลิกเลย--> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 


ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV