• โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว     ครั้ง วันที่
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด 1.39 MB 96 13 พ.ค. 63
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.50 MB 281 13 พ.ค. 63
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด 0.80 MB 67 13 พ.ค. 63
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด 0.55 MB 584 13 พ.ค. 63
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด 0.36 MB 413 13 พ.ค. 63
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด 0.83 MB 56 13 พ.ค. 63
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด 0.67 MB 42 13 พ.ค. 63
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.49 MB 47 13 พ.ค. 63
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด 0.34 MB 174 13 พ.ค. 63
เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้     ครั้ง วันที่
ความรู้พื้นฐานและแนวทางการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 7.37 MB 3,004 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านคณิตศาสตร์ เล่ม 5 ดาวน์โหลด 14.68 MB 79 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านคณิตศาสตร์ เล่ม 4 ดาวน์โหลด 16.69 MB 73 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านคณิตศาสตร์ เล่ม 3 ดาวน์โหลด 17.17 MB 4,994 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ดาวน์โหลด 17.77 MB 41 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ดาวน์โหลด 17.08 MB 56 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านการเขียน เล่ม 3 ดาวน์โหลด 12.36 MB 69 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านการเขียน เล่ม 2 ดาวน์โหลด 8.17 MB 54 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านการเขียน เล่ม 1 ดาวน์โหลด 39.87 MB 50 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านการอ่าน เล่ม 6 ดาวน์โหลด 5.08 MB 782 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านการอ่าน เล่ม 5 ดาวน์โหลด 3.71 MB 510 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านการอ่าน เล่ม 4 ดาวน์โหลด 6.51 MB 2,859 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านการอ่าน เล่ม 3 ดาวน์โหลด 4.70 MB 62 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านการอ่าน เล่ม 2 ดาวน์โหลด 7.47 MB 48 13 พ.ค. 63
เทคนิค วิธีการและสื่อด้านการอ่าน เล่ม 1 ดาวน์โหลด 3.57 MB 592 13 พ.ค. 63
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เล่ม 2 ดาวน์โหลด 19.81 MB 53 13 พ.ค. 63
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เล่ม 1 ดาวน์โหลด 8.83 MB 47 13 พ.ค. 63