• โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

รวมลิงค์สื่อการสอน DLTV ป.1-ป.6

รวมลิงค์สื่อการสอน : ใบความรู้ ใบงาน บทเรียนจากเว็บไซต์ DLTV

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   ->> วิชาภาษาไทย
   ->> วิชาคณิตศาสตร์
   ->> วิชาวิทยาศาสตร์
   ->> วิชาวิทยาการคำนวณ
   ->> วิชาสังคมศึกษา
   ->> วิชาประวัติศาสตร์
   ->> วิชาสุขศึกษา
   ->> วิชาศิลปะ
   ->> วิชาการงานอาชีพ
   ->> วิชาภาษาอังกฤษ


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   ->> วิชาภาษาไทย
   ->> วิชาคณิตศาสตร์
   ->> วิชาวิทยาศาสตร์
   ->> วิชาวิทยาการคำนวณ
   ->> วิชาสังคมศึกษา
   ->> วิชาประวัติศาสตร์
   ->> วิชาสุขศึกษา
   ->> วิชาศิลปะ
   ->> วิชาการงานอาชีพ
   ->> วิชาภาษาอังกฤษ


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   ->> วิชาภาษาไทย
   ->> วิชาคณิตศาสตร์
   ->> วิชาวิทยาศาสตร์
   ->> วิชาวิทยาการคำนวณ
   ->> วิชาสังคมศึกษา
   ->> วิชาประวัติศาสตร์
   ->> วิชาสุขศึกษา
   ->> วิชาศิลปะ
   ->> วิชาการงานอาชีพ
   ->> วิชาภาษาอังกฤษ


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   ->> วิชาภาษาไทย
   ->> วิชาคณิตศาสตร์
   ->> วิชาวิทยาศาสตร์
   ->> วิชาวิทยาการคำนวณ
   ->> วิชาสังคมศึกษา
   ->> วิชาประวัติศาสตร์
   ->> วิชาสุขศึกษา
   ->> วิชาศิลปะ
   ->> วิชาการงานอาชีพ
   ->> วิชาภาษาอังกฤษ


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   ->> วิชาภาษาไทย
   ->> วิชาคณิตศาสตร์
   ->> วิชาวิทยาศาสตร์
   ->> วิชาวิทยาการคำนวณ
   ->> วิชาสังคมศึกษา
   ->> วิชาประวัติศาสตร์
   ->> วิชาสุขศึกษา
   ->> วิชาศิลปะ
   ->> วิชาการงานอาชีพ
   ->> วิชาภาษาอังกฤษ


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   ->> วิชาภาษาไทย
   ->> วิชาคณิตศาสตร์
   ->> วิชาวิทยาศาสตร์
   ->> วิชาวิทยาการคำนวณ
   ->> วิชาสังคมศึกษา
   ->> วิชาประวัติศาสตร์
   ->> วิชาสุขศึกษา
   ->> วิชาศิลปะ
   ->> วิชาการงานอาชีพ
   ->> วิชาภาษาอังกฤษ